Aktualne

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz.1986) zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy na rok 2019.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do miejsca ich przechowywania oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w chłodni na zlecenie prokuratur okręgu legnickiego

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na świadczenie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do miejsca ich przechowywania oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w chłodni na zlecenie prokuratur okręgu legnickiego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do miejsca ich przechowywania oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w chłodni na zlecenie prokuratur okręgu legnickiego

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy na rok 2018.