Rachunki bankowe

Numery kont bankowych:

sumy depozytowe - 32 1010 1674 0041 0913 9120 0000 - NBP O/Wrocław (np. wpłaty poręczeń majątkowych)
dochody budżetowe - 43 1010 1674 0041 0922 3100 0000 - NBPO/Wrocław (np. opłaty za kserokopie z akt sprawy)

NIP 691 15 27 092
REGON 000569556