Prokuratura Rejonowa w Lubinie - poszukiwani

06.08.2018

PR 3 Ds 667.2017

IRENEUSZ PUSZKARUK

Poszukiwany Ireneusz Puszkaruk

syn Sławomira i Doroty z domu Kalis, urodzony 15 września 1991 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Lubinie przy ul. Sienkiewicza 10/1

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 13 § 1kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 64 § 2kk oraz z art. 289 §1 i 3 kk i art. 288 § 1kk w zw. z art. 11 § 2kk w zw. z art. 64 § 2kk
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki Policji lub prokuratora.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).