Prokuratura Rejonowa w Jaworze

PRZEMYSŁAW EDWARD SMUGOWSKI

syn Leszka i Krystyny z domu Kornaś, urodzony 1 maja 1978 roku w Oławie, ostatnio zamieszkały w Wołowie przy ul. Jana Matejki 4a/2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Prokuratury Rejonowej w Jaworze - tel. (76) 72-31-252 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


JAN ANTONI KMIECIK

syn Stefana i Marii z domu Grzegorczyk, urodzony 25 listopada 1965 roku w Środzie Śląskiej, ostatnio zamieszkały w Goczałkowie przy ul. Rogoźnickiej 11, gm. Strzegom.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, Prokuratury Rejonowej w Jaworze - tel. (76) 72-31-252 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


MARIUSZ KRZYSZTOF SŁOWIK

syn Kazimierza i Marii z domu Machowska, urodzony 17 marca 1983 roku w Złotoryi, ostatnio zamieszkały w Grodźcu nr 17, gm. Zagrodno.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 291 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, Prokuratury Rejonowej w Jaworze - tel. (76) 72-31-252 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


MICHAŁ WOJCIECH PAWLACZEK

syn Romana i Ireny z domu Jarząbek, urodzony 30 października 1987 roku w Złotoryi, ostatnio zamieszkały w Jaworze przy ul. Bohaterów Getta 32/2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art.62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Prokuratury Rejonowej w Jaworze - tel. (76) 72-94-600 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


ROBERT SIELICKI

syn Michała i Teresy z domu Busłowicz, urodzony 15 listopada 1966 roku w Legnicy, ostatnio zamieszkały w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 15/7.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Prokuratury Rejonowej w Jaworze - tel. (76) 72-94-600 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


ADAM GRZEGORZ KRUPA

syn Grzegorza i Marii z domu Fyda, urodzony 18 czerwca 1976 roku w Wałbrzychu, ostatnio zamieszkały w Kamiennej Górze przy ul. Cisowej 12.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Prokuratury Rejonowej w Jaworze - tel. (76) 72-94-600 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


WIESŁAW WAŁACH

syn Władysława i Wandy z domu Krupień, urodzony 2 września 1967 roku w Jaworze, ostatnio zamieszkały w Jaworze przy ul. Cichej 1/2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Prokuratury Rejonowej w Jaworze - tel. (76) 72-94-600 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).