Prokuratura Rejonowa w Głogowie

03.12.2018

PR 1 Ds 283.2018

TOMASZ PIETROWICZ

syn Eugeniusza i Reginy z domu Szyćko, urodzony 10 marca 1976  roku we Wschowie, ostatnio zamieszkały w Przyczynie Górnej nr 15, gm. Wschowa.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 k.k.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

20.11.2018

PR 1 Ds 485.2017

SEWERYN RZEPKA

syn Gracjana i Małgorzaty z domu Mirga, urodzony 1 lipca 1987  roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Alei Wolności 48/3.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

08.11.2018

PR 1 Ds 81.2018

MACIEJ PEZOWICZ

syn Aleksandra i Ireny z domu Janus, urodzony 18 listopada 1966  roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 7D/103.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

23.10.2018

PR 4 Ds 565.2018

KRZYSZTOF CZUCHA

syn Tadeusza i Ewy z domu Łagocka, urodzony 7 stycznia 1984  roku w Nowej Soli, ostatnio zamieszkały w Lesznie przy ul. Zamenhofa 101/4.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

23.10.2018

PR 4 Ds 113.2016

SYLWESTER TYRKA

syn Andrzeja i Marii z domu Wronowska, urodzony 28 lutego 1987  roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Dalkowie nr 49/1, gm. Gaworzyce.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

17.10.2018

PR 2 Ds 308.2018

SYLWESTER NIEBORAK

syn Stefana i Zofii z domu Jędrysiak, urodzony 18 października 1974  roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Kłodzie Górowskiej nr 29/2, gm. Góra.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

20.09.2018

PR 4 Ds 720.2017

MAŁGORZATA SOKÓŁ

córka Józefa i Władysławy z domu Pieprz, urodzona 5 lipca 1966 roku w Rawiczu, ostatnio zamieszkała w Górze przy ul. Piastów 2b/8.

Wyżej wymieniona podejrzana jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1a kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanej, do zawiadomienia o niej Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

20.09.2018

PR 4 Ds 241.2018

KRZYSZTOF KUŹMIAK

syn Jana i Gabrieli z domu Konat, urodzony 13 maja 1976  roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Przemkowie przy ul. Stawowej 14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

13.09.2018

PR 1 Ds 489.2018

PAWEŁ ADAMIAK

syn Leszka i Danuty z domu Kaliszewska, urodzony 3 grudnia 1993 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Polkowicach przy ul. Hubala 26/19.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 276 kk, art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 178a § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

19.07.2018

PR 4 Ds 308.2017

JERZY GARDECKI

syn Władysława i Małgorzaty z domu Janiszewska, urodzony 29 października 1984 roku we Wrocławiu, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Gwiaździstej 7/82.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

18.06.2018

IHOR PETROV

syn Dymitri'a, urodzony 11 grudnia 1973 roku w Leningradzie, ostatnio zamieszkały w Gaworzycach przy ul. Głównej 39.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 178a § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

06.04.2018

2 Ds 413.2017

ROBERT DENNARD

syn Roberta i Haliny z domu Romańczyk, urodzony 10 września 1965 roku w Nowym Jorku (USA), ostatnio zamieszkały w Starym Dybowie przy ul. Ułańskiej 26.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

05.04.2018

1 Ds 839.2017

CEZARY ŻYWINA

syn Czesława i Haliny z domu Marciniak, urodzony 2 września 1973 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Armii Krajowej 17E/13.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 270 § 1 k.k. i art.272 k.k., art. 286 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

05.04.2018

4 Ds 834.2017

RYSZARD GUSTAW

syn Edwarda i Alicji z domu Tulikowska, urodzony 07 stycznia 1986 roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Górze przy ul. Starogórskiej 20/2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

15.03.2018

1 Ds 310.2017

ŁUKASZ BILEWSKI

syn Jerzego i Danuty z domu Dubiel, urodzony 26 stycznia 1987 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Oborze przy ul. Koralowej 25/4G.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 279 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

19.02.2018

1 Ds 310.2017

MAREK WOTA

syn Macieja i Teresy z domu Marek, urodzony 17 lipca 1985 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Koźlicach nr 58, gm. Gaworzyce.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

31.01.2018

3 Ds 351.2017

JOANNA GBYL

córka Wiesława i Mirosławy z domu Flasińska, urodzona 25 lipca 1988 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkała w Głogowie przy ul. Armii Krajowej 17g/9.

Wyżej wymieniona podejrzana jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanej, do zawiadomienia o niej Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

08.01.2018

PR 1 Ds 46.2017

ROBERT WYSMYK

syn Wojciecha i Beaty z domu Gleszczyńska, urodzony 22 sierpnia 1996 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Morcinka 12/75.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

20.12.2017

4 Ds 232.2016

MARCIN SAMOREK

syn Zygmunta i Leokadii z domu Rybko, urodzony 9 września 1978 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Morcinka 4/33.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

15.12.2017

3 Ds 270.2017

WOJCIECH KOPANIA

syn Jana i Moniki z domu Targowska, urodzony 3 października 1968 roku w Żarach, ostatnio zamieszkały w Sulechowie, Osiedle Nadodrzańskie 13c/24.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 270 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

04.10.2017

PR 2 Ds 447.2016

ANDRZEJ KULBICKI

syn Jerzego i Anny z domu Kowalska, urodzony 15 lutego 1957 roku we Wrocławiu, ostatnio zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Wróblej 57/7.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 284 § 2 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

13.09.2017

PR 2 Ds 432.2016

CEZARY PALUSZKIEWICZ

syn Cezarego i Katarzyny z domu Woronko, urodzony 14 czerwca 1988 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Niedziałkowskiego 6a/14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 178 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

28.08.2017

4 Ds 283.2017

ROMAN DYCZKOWSKI

syn Stefana i Ireny z domu Holewska, urodzony 2 stycznia 1983 roku w Legnicy, ostatnio zamieszkały w Jerzmanowicach nr 28, gm.Chojnów.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k., art. 288 § 1 k.k., art. 281 k.k. i art. 157 § 2k.k., art. 13 § 1 k.k. wzw. z art. 278 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komisartatu Policji w Chojnowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

21.06.2017

1 Ds 26.2017

PAWEŁ PALUSZKIEWICZ

syn Cezarego i Jolanty z domu Wijatkowska, urodzony 8 lipca 1985 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Czarnowąsach przy ul. Jagiełły 2, woj. opolskie.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 157 § 2 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

RYSZARD KIERPACZ

syn Krystiana i Nataszy z domu Siwak, urodzony 8 grudnia 1971 roku w Kożuchowie, ostatnio zamieszkały w Nowej Soli przy ul. Odrzańskiej 17/7.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 180a k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

KAMIL SZYMON SZYMANKIEWICZ

syn Edwarda i Beaty z domu Strągowska, urodzony 2 marca 1985 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Plutona 19/10.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

PATRYK WARCZAK

syn Krzysztofa i Katarzyny z domu Łukomska, urodzony 26 września 1990 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Długiej 13a/9.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

JAKUB WAWRZYNIAK

syn Pawła i Agnieszki z domu Świdwa, urodzony 25 lutego 1995 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Polkowicach przy ul. Lipowej14/14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 275 § 1 k.k. i art.276k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

ANDRZEJ JUCHNOWSKI

syn Wacława i Danuty z domu Marciniak, urodzony 6 lipca 1957 roku w Drezdenku, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 15/11.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

 

ZDZISŁAW PUTERA

syn Józefa i Zofii z domu Putera, urodzony 15 maja 1959 roku w Jaworze, ostatnio zamieszkały w Legnicy przy ul. Galaktycznej 4/26.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

TADEUSZ HRYNOWIECKI

syn Tadeusza i Janiny z domu Pietkiewicz, urodzony 17 grudnia 1960 roku w Szlichtyngowej, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Alei Wolności 81/6.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

DAWID AMBROŻY

syn Dariusza i Ewy z domu Kędzia, urodzony 24 marca 1991 roku w Kościanie, ostatnio zamieszkały w Szlichtyngowej przy ul. Miodowej 2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji we Wschowej, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

IRENEUSZ STELMACH

syn Jerzego i Anny z domu Bogusz, urodzony 4 grudnia 1978 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Alei Wolności 19/14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 kk, art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

KRZYSZTOF SOBCZAK

syn Stanisława i Marii z domu Mazurek, urodzony 12 sierpnia 1968 roku w Dzierżoniowie, ostatnio zamieszkały w Dzierżoniowie przy ul. Storczykowej 21.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

RAFAŁ WOŁEJSZO

syn Alfonsa i Alicji z domu Sopoćko, urodzony 8 lipca 1959 roku w Toruniu, ostatnio zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Bajana 11/8.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komisariatu Policji we Wrocławiu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

AGATA MARTA JANIK z domu JAŚNIEWSKA

córka Jerzego i Zofii z domu Rosołowska, urodzona 6 października 1969 roku w Szprotawie, ostatnio zamieszkała w Kromolinie nr 60a, gm. Żukowice.

Wyżej wymieniona podejrzana jest o popełnienie przestępstw z art. 278 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanej, do zawiadomienia o niej Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

SYLWESTER CZERSKI

syn Mirosława i Zofii z domu Tomczyk, urodzony 20 września 1976 roku w Legnicy, ostatnio zamieszkały w Babilonie nr 52, gm. Lipsko.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

MARIAN TRZNADEL

syn Tomasza i Marii z domu Trznadel, urodzony 22 czerwca 1950 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Al. Wolności 12c/5.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

DAWID SADLAK

syn Jacka i Renaty z domu Płóciniak, urodzony 10 kwietnia 1985 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Rawiczu przy ul. Grunwaldzkiej 54/1.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

WALDEMAR KĄDZIOŁKA

syn Władysława i Aliny z domu Jaźwińska, urodzony 6 marca 1967 roku w Jeleniej Górze, ostatnio zamieszkały w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej 5/3.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 kk i art. 286 §  1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

MARIAN TADEUSZ BOGUSZEWICZ

syn Jana i Ireny z domu Masło, urodzony 15 kwietnia 1952 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Alei Wolności 46/3.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 kk oraz z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

WOJCIECH MOTACZYŃSKI

syn Bogusława i Krystyny z domu Sikorska, urodzony 11 sierpnia 1962 roku w Zamościu, ostatnio zamieszkały w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej 5.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

MIROSŁAW MĄCZAK

syn Józefa i Kazimiery z domu Janczar, urodzony 04 Lipca 1951 roku w Sławie, ostatnio zamieszkały w Człuchowie przy ul. Osiedle Piastowskie 10/28.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

KAMIL ZIÓŁKOWSKI

syn Zbigniewa i Jolanty Kopaczyńskiej, urodzony 15 grudnia 1987 roku w Bolesławcu, ostatnio zamieszkały w Nowej Wsi 11a/3, gm. Nowogrodziec.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 278 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

JAN DOBROWOLSKI

syn Janusza i Emmy z domu Hartwich, urodzony 16 maja 1957 roku w Legnicy, ostatnio zamieszkały w Legnicy przy ul. Cyprysowej 10.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 284 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

ROBERT MARCIN KRUSZYŃSKI

syn Kazimierza i Krystyny z domu Weronik, urodzony 21 września 1982 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Lubinie przy ul. Kilińskiego 33b/14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

BARTŁOMIEJ KRUK

syn Ryszarda i Krystyny z domu Naworska, urodzony 14 kwietnia 1981 roku w Nowej Soli, ostatnio zamieszkały w Nowej Soli przy ul. M. Skłodowskiej 3.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk i 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

KRZYSZTOF OTTENBREIT

syn Józefa i Litosławy z domu Rogalska, urodzony 21 lutego 1963r. w Pokoju, ostatnio zamieszkały w Pokoju przy ul. Żeromskiego 2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 242 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

DARIUSZ PAWEŁ SZMENDZIUK

syn Franciszka i Marii z domu Krasnodębska, urodzony 29 marca 1965 roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Radosławiu nr 1, gm. Góra.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

PIOTR RUTKOWSKI

syn Michała i Józefy z domu Leszczyńska, urodzony 26 lipca 1959r. w Szymocinie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Morcinka 10/34.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

ADAM WZGARDA

syn Jerzego i Haliny z domu Jędras, urodzony 8 lutego 1974r. w Głogowie, brak informacji o ostatnim miejscu zamieszkania.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

STANISŁAW GRĘDZIŃSKI

syn Aleksandra i Heleny z domu Rekowska, urodzony 4 kwietnia 1950r. w Lubieszowie, ostatnio zamieszkały w Tczewie przy ul. Władysława Jagiełły 4B/35.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 177 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

PAWEŁ PIOTR MACIUPA

syn Ireneusza i Wiesławy z domu Augustyniak, urodzony 31 października 1972 roku we Wrocławiu, ostatnio zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 55/31.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w  zw. z art. 11 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

DANIEL GERSON

syn Leszka i Celiny z domu Panasiewicz, urodzony 26 marca 1958r. w Krakowie, ostatnio zamieszkały w Krakowie przy ul. Bronowickiej 71/59.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk, 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej  Policji w Krakowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

WIKTOR STROJNY

syn Krzysztofa i Zofii, ur. 27 marca 1974 roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Wąsoszu przy ul. Rawickiej 19/12

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76)  72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

WOJCIECH KRÜGEL poprzednio BIELAK

syn Mieczysława i Genowefy, ur. 31 stycznia 1967 roku we Wschowie, ostatnio zamieszkały w Sławie przy ul. 11-go Listopada 7/1.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76)  72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

 

DARIUSZ GWIAZDA

syn Leszka i Wandy, urodzony 24 stycznia 1978  roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 13/10.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 310 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).