Prokuratura Okręgowa w Legnicy

JACEK SZYMON SEIPOLT

syn edmunda i Marty z domu Wrzochol, urodzony 24kwietnia 1972 roku, ostatnio zamieszkały w Zamościu przy ul. Wielorybiej 25.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 18 § 3 kk w zw.z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk,art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komisariatu Policji w Szubinie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

GRZEGORZ PIOTR CZAJA

syn Józefa i Filomeny z domu Kiersnowska, urodzony 23 kwietnia 1965 roku w Zgorzelcu, ostatnio zamieszkały w Łagowie przy ul. Gwieździstej 5.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 310 § 2 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

ADRIAN CZAJA

syn Grzegorza i Anny z domu Majewska, urodzony 6 lipca 1991 roku w Gryfinie, ostatnio zamieszkały w Zgorzelcu przy ul. Broniewskiego 12A.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 310 § 1 kk, 310 § 2 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

PLIZGA CEZARY  ps. Gruby, Prezes

syn Mariana i Teresy z domu Orzechowska, urodzony 30 kwietnia 1973 roku, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Młyńskiej 12a/6.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 286 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

MOCEK WOJCIECH 

syn Jana i Seweryny z domu Śmierzchalska, urodzony 10 marca 1963 roku w Śremie, ostatnio zamieszkały w Poznaniu przy ul. Umińskiego 19/18 oraz w Kotuszu nr 29, gm. Wolkowo.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 286 § 1 kk, art. 271 § 1 i § 3 k.k., art. 299 § 1 i § 5 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

WIŚNIEWSKI DANIEL 

syn Henryka i Danuty z domu Bodera, urodzony 22 stycznia 1977 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Polkowicach przy ul. Sztygarskiej 16/31.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

OPATRNY LUKAS  (obywatel Republiki Czeskiej)

syn Jaroslava i Jiriny, urodzony 12 marca 1987 roku w Trutnovie (Republika Czeska), ostatnio zamieszkały w Republice Czeskiej, w miejscowości Trutnov, Slovanske namesti 165.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk, art. 299 §1 i 5 kk oraz z art. 62 § 2 kks i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji w Warszawie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ MICHAŁ 

syn Ryszarda i Janiny z domu Kunz, urodzony 23 listopada 1969 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkały w Poznaniu przy ul. os. Armii Krajowej 50/3.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk oraz z art. 299 § 1 i 5 kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

SZOPA ADAM 

syn Józefa i Adeli, urodzony 7 lipca 1955 roku w Jarosławcu, ostatnio zamieszkały w Ustce przy ul. Sosnowej 9.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk oraz z art. 299 § 1 i 5 kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

SEIPOLT JACEK 

syn Edmunda i Marty, urodzony 24 kwietnia 1972 roku w Szubinie, ostatnio zamieszkały w Zamościu k. Szubina przy ul. Wielorybiej 25.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk oraz z art. 299 § 1 i 5 kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

HORVATH ISTVAN  - OBYWATEL WĘGIER

syn Istvan'a i Agnes, ostatnio zamieszkały w Polsce w Katowicach przy ul. Walerego Sławka 5. Adres zamieszkania na terenie Węgier: Epitomunkas Ut.2, 8000 Szefeshevar.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

KRABBENHÖFT BERNHARD  (obywatel Niemiec)

syn Bernharda i Dorothei, urodzony 15 maja 1957 roku w Menden (Niemcy) ostatnio zamieszkały w Niemczech, Frödenberg, Bismarckstr. 1.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 229 § 1 kk i art. 229 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-150 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).