Prokuratura Okręgowa w Legnicy

04.02.2021

PO II Ds 11.2016

KATARZYNA DOROTA SROCZYŃSKA z domu FRANKOWSKA

córka Zbigniewa i Hanki, urodzona 16 lutego 1971 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkała w Komornikach przy ul. Sadowej 12C.

Wyżej wymieniona podejrzana jest o czyny z art. 258 § 1 k.k., art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. i z art. 9 § 3 k.k.s w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.; art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 273 k.k.w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanej, do zawiadomienia o niej Komisariatu Policji w Komornikach, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


04.03.2020

PO II Ds 21.2019

ROBERT PRÓBA

syn Jacka i Krystyny, urodzony 15 listopada 1963 roku w Gliwicach, ostatnio zamieszkały w Gogołowicach nr 48, gm. MIłoradzice.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 k.k., art. 69 § 1 k.k.s. i art. 69a § 1 k.k.s. i in.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


12.02.2020

PO II Ds 29.2019

JAN LEOPOLD KOSSYK

syn Leopolda i Cecylii z domu Bednarska, urodzony 15 listopada 1963 roku w Gliwicach, ostatnio zamieszkały w Darłowie przyul. Marynarskiej 35.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k.w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


11.06.2019

PO II Ds 41.2018

ŁUKASZ KONIARCZYK

syn Jerzego i Sabiny z domu Bartczak, urodzony 16 września 1985 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Keplera 6/8.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


10.05.2019

PO I Ds 75.2018.Spc

MATEUSZ MIROSŁAW BUSSE

syn Mirosława i Urszuli z domu Górniak, urodzony 14 lutego 1992 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Ścinawie przy ul. Zgody 8.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komisariatu Policji w Ścinawie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


28.03.2019

PO I Ds 22.2019.Sp(c)

Fotografia Łukasza AmbrosaŁUKASZ AMBROS

syn Marka i Czesławy, urodzony 8 sierpnia 1980 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Kamionie nr 14, gm. Żukowice.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 65 k.k., art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.w zw. z art. 64 § 1 k.k., art 13§ 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


26.02.2019

PO I Ds 71.2018

MIROSŁAW BOGDAN WYSOKIŃSKI

syn Feliksa i Władysławy z domu Koc, urodzony 26 lutego 1963 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkały w Warszawie przy ul. Królowej Jadwigi 6/1.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 183 § 4 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Rejonowej Policji V w Warszawie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


PRZEMYSŁAW JERZY KUREK

syn Ignacego i Elżbiety z domu Szmata, urodzony 7 marca 1975 roku w Zielonej Górze, ostatnio zamieszkały w Zielonej Górze, ul. Os. Pomorskie 3c/25.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


ADAM SZOPA

syn Józefa i Adeli z domu Wrzyszcz, urodzony 7 lipca1955 roku w Jarosławcu, ostatnio zamieszkały w Ustce przy ul. Sosnowej 9.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 18 § 3 kk w zw.z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk,art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komisariatu Policji w Ustce, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


JACEK SZYMON SEIPOLT

syn Edmunda i Marty z domu Wrzochol, urodzony 24 kwietnia 1972 roku, ostatnio zamieszkały w Zamościu przy ul. Wielorybiej 25.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 18 § 3 kk w zw.z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk,art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komisariatu Policji w Szubinie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


ADRIAN CZAJA

syn Grzegorza i Anny z domu Majewska, urodzony 6 lipca 1991 roku w Gryfinie, ostatnio zamieszkały w Zgorzelcu przy ul. Broniewskiego 12A.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 310 § 1 kk, 310 § 2 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


WIŚNIEWSKI DANIEL 

syn Henryka i Danuty z domu Bodera, urodzony 22 stycznia 1977 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Polkowicach przy ul. Sztygarskiej 16/31.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


OPATRNY LUKAS  (obywatel Republiki Czeskiej)

syn Jaroslava i Jiriny, urodzony 12 marca 1987 roku w Trutnovie (Republika Czeska), ostatnio zamieszkały w Republice Czeskiej, w miejscowości Trutnov, Slovanske namesti 165.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 258 § 1 kk, art. 299 §1 i 5 kk oraz z art. 62 § 2 kks i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji w Warszawie, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-166 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu  tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


KRABBENHÖFT BERNHARD  (obywatel Niemiec)

syn Bernharda i Dorothei, urodzony 15 maja 1957 roku w Menden (Niemcy) ostatnio zamieszkały w Niemczech, Frödenberg, Bismarckstr. 1.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o czyny z art. 229 § 1 kk i art. 229 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Prokuratury Okręgowej w Legnicy, tel. (76) 72-31-150 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).