Poszukiwani - Prokuratura Rejonowa w Głogowie

08.01.2018

4 Ds 306.2016

MARIUSZ WILLMAN

syn Andrzeja i Marii z domu Saleta, urodzony 10 lipca 1984 roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Czerninie przyul. Narutowicza 1/1, gm.Góra.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


08.01.2018

PR 1 Ds 46.2017

ROBERT WYSMYK

syn Wojciecha i Beaty z domu Gleszczyńska, urodzony 22 sierpnia 1996 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Morcinka 12/75.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


08.01.2018

PR 1 Ds 46.2017

DAMIAN NEIMANN

syn Jarosława i Izabeli z domu Brańka, urodzony 29 listopada 1991 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Witosa 30.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


20.12.2017

4 Ds 232.2016

MARCIN SAMOREK

syn Zygmunta i Leokadii z domu Rybko, urodzony 9 września 1978 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Morcinka 4/33.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


15.12.2017

3 Ds 270.2017

WOJCIECH KOPANIA

syn Jana i Moniki z domu Targowska, urodzony 3 października 1968 roku w Żarach, ostatnio zamieszkały w Sulechowie, Osiedle Nadodrzańskie 13c/24.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 270 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


01.12.2017

4 Ds 317.2017

TOMASZ WIKTORSKI

syn Stanisława i Elżbiety z domu Hałajda, urodzony 5 lipca 1985 roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Niechlowie przy ul. Szkolnej 14B/7.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


10.11.2017

2 Ds 525.2017

ADAM STEMPLEWSKI

syn Mirosława i Wioletty z domu Szymańska, urodzony 14 lipca 1988 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Łagoszowie Wielkim nr 52A, gm. Radwanice.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 284 § 1 k.k. i art. 209 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


10.11.2017

1 Ds 170.2017

PIOTR ŻELAZNY

syn Mieczysława i Ewy z domuŁazarczyk, urodzony 5 kwietnia1972 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 18c/10.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


04.10.2017

PR 2 Ds 447.2016

ANDRZEJ KULBICKI

syn Jerzego i Anny z domu Kowalska, urodzony 15 lutego 1957 roku we Wrocławiu, ostatnio zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Wróblej 57/7.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 284 § 2 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


13.09.2017

PR 2 Ds 432.2016

CEZARY PALUSZKIEWICZ

syn Cezarego i Katarzyny z domu Woronko, urodzony 14 czerwca 1988 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Niedziałkowskiego 6a/14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 178 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


28.08.2017

4 Ds 283.2017

ROMAN DYCZKOWSKI

syn Stefana i Ireny z domu Holewska, urodzony 2 stycznia 1983 roku w Legnicy, ostatnio zamieszkały w Jerzmanowicach nr 28, gm.Chojnów.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k., art. 288 § 1 k.k., art. 281 k.k. i art. 157 § 2k.k., art. 13 § 1 k.k. wzw. z art. 278 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komisartatu Policji w Chojnowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


21.06.2017

1 Ds 26.2017

PAWEŁ PALUSZKIEWICZ

syn Cezarego i Jolanty z domu Wijatkowska, urodzony 8 lipca 1985 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Czarnowąsach przy ul. Jagiełły 2, woj. opolskie.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 157 § 2 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


ARTUR CZERWIŃSKI

syn Bogdana i Stanisławy z domu Okuń, urodzony 1 lutego 1973 roku w Krośnie Odrzańskim, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Orbitalnej 53/10.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 284 § 2 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


RYSZARD KIERPACZ

syn Krystiana i Nataszy z domu Siwak, urodzony 8 grudnia 1971 roku w Kożuchowie, ostatnio zamieszkały w Nowej Soli przy ul. Odrzańskiej 17/7.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 180a k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


KAMIL SZYMON SZYMANKIEWICZ

syn Edwarda i Beaty z domu Strągowska, urodzony 2 marca 1985 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Plutona 19/10.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).

 


PATRYK WARCZAK

syn Krzysztofa i Katarzyny z domu Łukomska, urodzony 26 września 1990 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Długiej 13a/9.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


JAKUB WAWRZYNIAK

syn Pawła i Agnieszki z domu Świdwa, urodzony 25 lutego 1995 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Polkowicach przy ul. Lipowej14/14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 275 § 1 k.k. i art.276k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


ANDRZEJ JUCHNOWSKI

syn Wacława i Danuty z domu Marciniak, urodzony 6 lipca 1957 roku w Drezdenku, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 15/11.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


KRZYSZTOF CZUCHA

syn Tadeusza i Ewy z domu Łagocka, urodzony 7 stycznia 1984 roku w Nowej Soli, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Saturna 62/5.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


RAFAŁ WÓJCIK

syn Bogusława i Janiny z domu Padechowicz, urodzony 6 kwietnia 1978 roku w Lesznie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Akacjowej 20.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


RYSZARD GUSTAW

syn Edwarda i Alicji z domu Tulikowska, urodzony 7 stycznia 1986 roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Górze przy ul. Starogórskiej 20/2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


PRZEMYSŁAW PODSIEDLIK

syn Edwarda i Marii z domu Kukułka, urodzony 13 sierpnia 1979 roku w Legnicy, ostatnio zamieszkały w Zamysłowie nr 60, gm. Szlichtyngowa.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 242 § 2 k.k., art. 270 § 1 k.k.w zw. z art. 91 §1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


ZDZISŁAW PUTERA

syn Józefa i Zofii z domu Putera, urodzony 15 maja 1959 roku w Jaworze, ostatnio zamieszkały w Legnicy przy ul. Galaktycznej 4/26.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  k.k.).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.).


DAMIAN PAWEŁ ŁUKA

syn Tadeusza i Balbiny z domu Polikowska, urodzony 23 stycznia 1986 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Kłobuczynie nr 38, gm. Gaworzyce.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


TADEUSZ HRYNOWIECKI

syn Tadeusza i Janiny z domu Pietkiewicz, urodzony 17 grudnia 1960 roku w Szlichtyngowej, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Alei Wolności 81/6.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


DAWID AMBROŻY

syn Dariusza i Ewy z domu Kędzia, urodzony 24 marca 1991 roku w Kościanie, ostatnio zamieszkały w Szlichtyngowej przy ul. Miodowej 2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji we Wschowej, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


IRENEUSZ STELMACH

syn Jerzego i Anny z domu Bogusz, urodzony 4 grudnia 1978 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Alei Wolności 19/14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 kk, art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


KRZYSZTOF SOBCZAK

syn Stanisława i Marii z domu Mazurek, urodzony 12 sierpnia 1968 roku w Dzierżoniowie, ostatnio zamieszkały w Dzierżoniowie przy ul. Storczykowej 21.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


RAFAŁ WOŁEJSZO

syn Alfonsa i Alicji z domu Sopoćko, urodzony 8 lipca 1959 roku w Toruniu, ostatnio zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Bajana 11/8.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komisariatu Policji we Wrocławiu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


AGATA MARTA JANIK z domu JAŚNIEWSKA

córka Jerzego i Zofii z domu Rosołowska, urodzona 6 października 1969 roku w Szprotawie, ostatnio zamieszkała w Kromolinie nr 60a, gm. Żukowice.

Wyżej wymieniona podejrzana jest o popełnienie przestępstw z art. 278 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanej, do zawiadomienia o niej Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


SYLWESTER CZERSKI

syn Mirosława i Zofii z domu Tomczyk, urodzony 20 września 1976 roku w Legnicy, ostatnio zamieszkały w Babilonie nr 52, gm. Lipsko.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


MARIAN TRZNADEL

syn Tomasza i Marii z domu Trznadel, urodzony 22 czerwca 1950 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Al. Wolności 12c/5.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


DAWID SADLAK

syn Jacka i Renaty z domu Płóciniak, urodzony 10 kwietnia 1985 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Rawiczu przy ul. Grunwaldzkiej 54/1.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


WALDEMAR KĄDZIOŁKA

syn Władysława i Aliny z domu Jaźwińska, urodzony 6 marca 1967 roku w Jeleniej Górze, ostatnio zamieszkały w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej 5/3.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 kk i art. 286 §  1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


MARIAN TADEUSZ BOGUSZEWICZ

syn Jana i Ireny z domu Masło, urodzony 15 kwietnia 1952 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy Alei Wolności 46/3.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 kk oraz z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


WOJCIECH MOTACZYŃSKI

syn Bogusława i Krystyny z domu Sikorska, urodzony 11 sierpnia 1962 roku w Zamościu, ostatnio zamieszkały w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej 5.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


MIROSŁAW MĄCZAK

syn Józefa i Kazimiery z domu Janczar, urodzony 04 Lipca 1951 roku w Sławie, ostatnio zamieszkały w Człuchowie przy ul. Osiedle Piastowskie 10/28.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


KAMIL ZIÓŁKOWSKI

syn Zbigniewa i Jolanty Kopaczyńskiej, urodzony 15 grudnia 1987 roku w Bolesławcu, ostatnio zamieszkały w Nowej Wsi 11a/3, gm. Nowogrodziec.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstw z art. 278 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


JAN DOBROWOLSKI

syn Janusza i Emmy z domu Hartwich, urodzony 16 maja 1957 roku w Legnicy, ostatnio zamieszkały w Legnicy przy ul. Cyprysowej 10.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 284 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


ROBERT MARCIN KRUSZYŃSKI

syn Kazimierza i Krystyny z domu Weronik, urodzony 21 września 1982 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkały w Lubinie przy ul. Kilińskiego 33b/14.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


BARTŁOMIEJ KRUK

syn Ryszarda i Krystyny z domu Naworska, urodzony 14 kwietnia 1981 roku w Nowej Soli, ostatnio zamieszkały w Nowej Soli przy ul. M. Skłodowskiej 3.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk i 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


KRZYSZTOF OTTENBREIT

syn Józefa i Litosławy z domu Rogalska, urodzony 21 lutego 1963r. w Pokoju, ostatnio zamieszkały w Pokoju przy ul. Żeromskiego 2.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 242 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


DARIUSZ PAWEŁ SZMENDZIUK

syn Franciszka i Marii z domu Krasnodębska, urodzony 29 marca 1965 roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Radosławiu nr 1, gm. Góra.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


PIOTR RUTKOWSKI

syn Michała i Józefy z domu Leszczyńska, urodzony 26 lipca 1959r. w Szymocinie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Morcinka 10/34.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


ADAM WZGARDA

syn Jerzego i Haliny z domu Jędras, urodzony 8 lutego 1974r. w Głogowie, brak informacji o ostatnim miejscu zamieszkania.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


STANISŁAW GRĘDZIŃSKI

syn Aleksandra i Heleny z domu Rekowska, urodzony 4 kwietnia 1950r. w Lubieszowie, ostatnio zamieszkały w Tczewie przy ul. Władysława Jagiełły 4B/35.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 177 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


PAWEŁ PIOTR MACIUPA

syn Ireneusza i Wiesławy z domu Augustyniak, urodzony 31 października 1972 roku we Wrocławiu, ostatnio zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 55/31.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w  zw. z art. 11 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


DANIEL GERSON

syn Leszka i Celiny z domu Panasiewicz, urodzony 26 marca 1958r. w Krakowie, ostatnio zamieszkały w Krakowie przy ul. Bronowickiej 71/59.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk, 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Miejskiej  Policji w Krakowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).


WIKTOR STROJNY

syn Krzysztofa i Zofii, ur. 27 marca 1974 roku w Górze, ostatnio zamieszkały w Wąsoszu przy ul. Rawickiej 19/12

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 kk.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Górze, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76)  72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).


WOJCIECH KRÜGEL poprzednio BIELAK

syn Mieczysława i Genowefy, ur. 31 stycznia 1967 roku we Wschowie, ostatnio zamieszkały w Sławie przy ul. 11-go Listopada 7/1.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76)  72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).


CEZARY PAWEŁ ŻYWINA

syn Czesława i Haliny, ur. 2 września 1973 roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Konrada I 23/13 lub przy ul. Armii Krajowej 17e/13.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76)  72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).


DARIUSZ GWIAZDA

syn Leszka i Wandy, urodzony 24 stycznia 1978  roku w Głogowie, ostatnio zamieszkały w Głogowie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 13/10.

Wyżej wymieniony podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 310 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i inne.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie - tel. (76) 72-71-500 lub najbliższej jednostki Policji.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239  kk).