Prokuratura Rejonowa w Legnicy

PROKURATURA REJONOWA W LEGNICY
59-220 Legnica
ul. Grunwaldzka 8

 

Prokurator Rejonowy - Radosław Wrębiak

Z-ca Prokuratora Rejonowego - Dominika Bator-Małysa

Kierownik Działu Śledztw - Mariusz Kluczyński

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Przyjmowanie interesantów:

Prokurator Rejonowy -    we wtorki od 1000 do 1200

Telefony:

Sekretariat Prokuratora Rejonowego: (076) 72-31-220

Biuro Podawcze : (076) 72-31-252

Fax: (076) 72-31-192

Telefon kontaktowy dla osób niedosłyszących: 510 236 678

Adres poczty elektronicznej: pr_legnica@prokuratura.legnica.pl

Terytorialny zakres działania Prokuratury Rejonowej w Legnicy:

Miasto: Legnica

Gminy: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja.

Mapa dojazdu: