PR 5 Ds 84.2019

Oskarżeni w sprawie śmiertelnego wypadku przy pracy na budowie

W związku z zaistnieniem w dniu 13 marca 2019 roku w Lubinie na budowie domu śmiertelnego wypadku przy pracy, podczas którego pracownik spadł z balkonu 4 piętra budynku na beton, w następstwie czego doznał obrażeń ciała powodujących jego zgon, Prokuratura Rejonowa w Lubinie skierowała do Sądu Rejonowego w Lubinie akt oskarżenia przeciwko wykonującemu roboty budowlane właścicielowi zakładu robót ogólnobudowlanych Zenonowi O. oraz kierownikowi budowy Piotrowi B.

Prokurator oskarżył Zenona O. o umyślne niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp i nieumyślne spowodowanie śmierci pracownika, tj. o popełnienie czynu z art. 220 § 1 k.k. i art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Oskarżony Zenon O. był wykonawcą inwestycji w postaci budowy kilkupiętrowego domu wielorodzinnego położonego w Lubinie przy ulicy Kruczej. Na budowie tej pracowało kilkunastu pracowników. W dniu 13 marca 2019 roku prace budowlane na czwartym piętrze polegające na murowaniu kominków wykonywał Obywatel Ukrainy Antin Y. Paleta z bloczkami do murowania znajdowała się na balkonie, skąd wymieniony pracownik transportował materiał budowlany do wnętrza pomieszczenia. Wyjście na balkon nie było zabezpieczone balustradą, czego wymagają przepisy bhp. W trakcie wykonywania tych prac Antin Y. spadł z balkonu na ziemię, na betonowe podłoże doznając wielu ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały jego zgon. Jak wynika z ustaleń śledztwa, pokrzywdzony pracownik nie miał zawartej z oskarżonym Zenonem O. żadnej umowy o pracę. Zenon O. dopuścił go do pracy na wysokości bez przeszkolenia z zakresu bhp, bez środków indywidualnej ochrony w postaci szelek i kasku oraz bez badań lekarskich. Pokrzywdzony ten miał zdiagnozowana chorobę, która podczas przeprowadzonych badań lekarskich mogłaby stanowić przeszkodę do podjęcia pracy na budowie. Na 4 piętrze budynku, na którym mężczyzna pracował, otwór balkonowy nie był zabezpieczony balustradami. Oskarżony ten nie powiadomił też Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie o podjęciu pracy przez cudzoziemca, do czego był zobowiązany.

Drugiego oskarżonego Piotra B. prokurator oskarżył o  umyślne niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp przez nierzetelne i nienależyte nadzorowanie procesu budowlanego i narażenie w ten sposób pokrzywdzonego pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o popełnienie czynu z art. 220 § 1 k.k. Oskarżony ten bowiem wobec zaistnienia uchybień z zakresu zabezpieczenia przed wypadnięciem ludzi przez otwory balkonowe nie wstrzymał robót budowlanych, w wyniku czego naraził Antina Y. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Zenon O. i Piotr B. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Za zarzucane oskarżonemu Zenonowi O. przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową i nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a za zarzucane Piotrowi B. niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy