PR 5 Ds 545.2019

Przedsiębiorca oskarżony o wystawianie fikcyjnych faktur sprzedaży materiałów budowlanych i narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie ponad 2 miliony złotych

Prokuratura Rejonowa w Lubinie skierowała do Sądu Rejonowego w Lubinie akt oskarżenia przeciwko Michałowi S., którego prokurator oskarżył:

- o posłużenie się w celu zaewidencjonowania w systemach księgowych nierzetelnymi fakturami VAT dotyczącymi zakupu materiałów budowlanych, tj. o czyn z art. 62 § 2 k.k.s.

- o wystawianie na rzecz innych podmiotów nierzetelnych faktur VAT sprzedaży materiałów i usług budowlanych, nie dokumentujących faktycznie przeprowadzonych transakcji i udzielenie w ten sposób pomocnictwa tym podmiotom w dokonaniu oszustwa podatkowego oraz narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie 2.029.788,97 złotych, tj. o czyn z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. i inne.

Jak ustalono w toku niniejszego śledztwa, oskarżony Michał S. prowadził w latach 2012-2014 w Lubinie działalność gospodarczą o charakterze budowlanym. Część z tej działalności gospodarczej była prowadzona realnie i polegała na wykonywaniu robót budowlanych oraz sprzedaży na mała skalę materiałów budowlanych. Pozostała część działalności oskarżonego, odzwierciedlona w uzyskanej przez niego oraz sporządzonej nierzetelnej dokumentacji, była fikcyjna i polegała jedynie na przyjmowaniu oraz wystawianiu faktur na materiały i usługi budowlane, nie dokumentujących faktycznych  zdarzeń gospodarczych. Oskarżony ten nie posiadał zaplecza do handlu materiałami budowlanymi ani nie zatrudniał pracowników. Kilka współpracujących z Michałem S. podmiotów gospodarczych wystawiało na jego rzecz faktury sprzedaży, które miały potwierdzać fikcyjne zakupy materiałów. W tym samym czasie Michał S. w imieniu swojej firmy wystawiał fikcyjne faktury sprzedaży materiałów budowlanych i usług na rzecz wielu innych podmiotów gospodarczych, udzielając w ten sposób ich właścicielom pomocnictwa w obniżaniu podatku VAT należnego Skarbowi Państwa o podatek naliczony, wynikający z owych fikcyjnych faktur sprzedaży i w ten sposób naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie ponad 2 miliony złotych.

Przestępczy proceder oskarżonego został ujawniony podczas kontroli przeprowadzonej w jego firmie przez Urząd Skarbowy w Lubinie w 2016 roku w zakresie podatku od towarów i usług VAT .

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Oskarżony był w przeszłości karany za przestępstwa karno-skarbowe.

Za zarzucane Michałowi S .przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 oraz wysoka grzywna.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy