PR 5 Ds 100.2018

Akt oskarżenia przeciwko sprawcom posiadania i handlu narkotykami

W październiku 2018 roku Prokurator Rejonowy w Lubinie skierował do Sądu Rejonowego w Lubinie akt oskarżenia  przeciwko trzem osobom  o popełnienie wielu przestępstw z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prokurator zarzucił:

Oleksandrowi D. popełnienie pięciu przestępstw  polegających na: udzielaniu w latach 2015 do 2018 w Polkowicach w celu osiągniecia korzyści  wielu osobom środków psychotropowych w postaci piko oraz MDMA (tabletek ekstazy), posiadania w mieszkaniu w Polkowicach znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci tabletek ekstazy, posiadania przy sobie tabletek ekstazy oraz kierowania samochodem w Polkowicach w dniu 24 kwietnia 2018 roku pod wpływem metamfetaminy i amfetaminy, tj. czynów z art. 59 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 2 i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 178 a § 1 k.k.,
Ireneuszowi K. popełnienie dwóch przestępstw polegających na: udziale w obrocie środkami odurzającymi i psychotropowymi w postaci tabletek z pochodnymi amfetaminy, metamfetaminy i ekstazy, odpłatnego udzielania różnym osobom wymienionych narkotyków  oraz posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i odurzających w postaci marihuany i metamfetaminy, tj. czynów z art. 56 ust. 1 i art. 59 ust. 1 oraz art.62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
Tatianie D. popełnienie czterech przestępstw: posiadania środków psychotropowych w postaci pochodnych MDMA, odpłatnego udzielenia jednej osobie piko oraz udzielenia odpłatnie i nieodpłatnie tabletek ekstazy, tj. czynów z art. 59 ust. 1, art. 58 ust. 1 i art. 62 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dwóch spośród wymienionych oskarżonych: Oleksandr D. i Ireneusz K. w toku śledztwa prowadzonego w tej sprawie na wniosek prokuratora zostało tymczasowo aresztowanych przez Sąd, który to środek zapobiegawczy jest nadal wobec nich stosowany.

Przestępczy proceder oskarżonych został ujawniony w związku z policyjną kontrolą drogową przeprowadzoną w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Polkowicach, podczas której został zatrzymany przez policjantów kierujący samochodem marki ”Mazda” Oleksandr D., który, jak wykazało badanie, kierował wymienionym pojazdem pod wpływem metamfetaminy i innych narkotyków. Przeszukanie osoby wymienionego pozwoliło na ustalenie, że posiadał przy sobie tabletki ekstazy. Następnie policjanci przeprowadzili przeszukania w lokalu mieszkalnym w Polkowicach, w którym Oleksandr D. mieszka wspólnie z żoną - drugą oskarżoną w tej sprawie - Tatianą D. Czynność ta pozwoliła na ujawnienie w ich miejscu zamieszkania 128 sztuk tabletek ekstazy. Jak ustalono w toku śledztwa, Oleksandr D. sprzedawał narkotyki wielu osobom, a jemu narkotyki te przekazywał do dalszej odsprzedaży kolejny oskarżony w tej sprawie Ireneusz K. Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania Ireneusza K. w Polkowicach ujawniono około 460 porcji marihuany oraz 5 porcji metamfetaminy. Jak wynika z dowodów, oskarżona Tatiana D. sprzedała substancje psychotropowe dwóm osobom.

Oleksandr D. Ireneusz K. i Tatiana D. przesłuchani w toku śledztwa w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Każdemu z oskarżonych za zarzucane im najsurowiej zagrożone przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, a w przypadku skazania za kilka przestępstw Sąd wymierzy sprawcom karę łączną.

 

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy