PR 3 Ds 293.2017

Prokurator oskarżył czterech mężczyzn o pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem ofiary oraz o inne przestępstwa

W dniu 14 listopada 2017 roku Prokurator Rejonowy w Legnicy skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko  czterem sprawcom o przestępstwo polegające na tym, że w dniu 21 sierpnia 2017 roku w Legnicy działając wspólnie i w porozumieniu  pozbawili wolności ze szczególnym udręczeniem mężczyznę w ten sposób, że przetrzymywali wymienionego w mieszkaniu, grozili mu pozbawieniem życia ,dwukrotnie podpalili jego ciało powodując  oparzenia I i II stopnia  oraz dokonali jego pobicia , co skutkowało naruszeniem czynności  narządów ciała na okres powyżej 7 dni, tj. o czyn z art.189 § 3 k.k. i inne.

Pokrzywdzony pożyczył od jednego z  oskarżonych pieniądze w kwocie 600,00 złotych. Kiedy minął termin spłaty  tej pożyczki, trzech spośród oskarżonych w okresie od 10 lipca do 28 sierpnia 2017 roku zmuszało, każdy osobno, tego pokrzywdzonego do zwrotu długu  grożąc mu  śmiercią, spaleniem rodziny oraz wywiezieniem w bagażniku, którym to zachowaniem wyczerpali  znamiona przestępstwa z art. 191 § 2 k.k., co także prokurator zarzucił im w tym akcie oskarżenia. Jak przekazywali oskarżeni pokrzywdzonemu, to z każdym dniem kwota  jego zadłużenia wzrastała znacznie. Następnie w dniu 21 sierpnia 2017 roku oskarżeni zwabili pokrzywdzonego mężczyznę do mieszkania położonego w Legnicy, gdzie  bezprawnie go przetrzymywali, żądali kwot pieniędzy na rzecz każdego z nich, upokarzali, oblali płynem łatwopalnym i podpalili, a kiedy próbował uciekać, to pobili go i pokopali. W pewnym momencie udało się pokrzywdzonemu uciec z tego mieszkania, na zewnątrz zdołał ugasić płomień i udał się do swojego miejsca zamieszkania,  gdzie rodzina wezwała na pomoc  służby ratunkowe.

Jednemu z oskarżonych  prokurator zarzucił także  przestępstwo publicznego znieważenia  w Legnicy matki pokrzywdzonego z powodu jej przynależności narodowej oraz skierowania  z tożsamego powodu wobec wymienionej groźby pozbawienia życia, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art.119 § 1 k.k. i art. 257 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k..

Wszyscy czterej oskarżeni w tej sprawie odpowiadają będąc tymczasowo aresztowani.

Przestępstwo bezprawnego pozbawienia wolności połączone ze szczególnym udręczeniem stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Zmuszanie do określonego zachowania w celu zwrotu wierzytelności zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taką samą karą zagrożone jest przestępstwo dyskryminacji.