PR 3 Ds 239.2020

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy dokonywali oszustw ”metodą na policjanta”

Prokuratura Rejonowa w Lubinie zakończyła śledztwo i skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko pięciu członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy dokonywali oszustw ”metodą na policjanta” na szkodę osób w podeszłym wieku.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, członkowie tej grupy przestępczej, podając się w rozmowach telefonicznych za policjanta, wprowadzali w błąd pokrzywdzonych, że biorą udział w policyjnej akcji wymierzonej przeciwko rzekomo nieuczciwemu listonoszowi, który podrzuca im sfałszowane banknoty i chce na ich dane zawrzeć umowy kredytowe albo podejmują czynności mające zapobiec pobraniu przez przestępców pieniędzy z rachunków bankowych pokrzywdzonych. W ten sposób sprawcy przekonywali pokrzywdzonych, że posiadane przez nich środki pieniężne są w niebezpieczeństwie i należy je wydać Policji. Wydanie pieniędzy, które pokrzywdzeni mieli w domu, miało służyć pobraniu z nich i wykonaniu badań odcisków palców na zabezpieczonych banknotach, a wybranie pieniędzy z rachunków bankowych miało uniemożliwić ich nielegalne wykorzystanie. Następnie oskarżeni, podając się za policjantów, odbierali od pokrzywdzonych w umówionych miejscach ich pieniądze, po czym dokonywali ich podziału pomiędzy członków grupy. Sprawcy realizowali w tym przestępczym procederze określone role.

Prokurator w akcie oskarżenia zarzuca wszystkim oskarżonym: działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy od osób w podeszłym wieku tzw. „metodą na policjanta”, tj .popełnienie czynu z art. 258 § 1 k.k. oraz dokonanie w miesiącu marcu i kwietniu 2020 w Lubinie, Legnicy i Jaworze w różnych składach osobowych wymienionej zorganizowanej grupy przestępczej czterech oszustw na szkodę pokrzywdzonych na kwotę: 20.000 złotych, 15.000 złotych, 38.000 złotych i 70.000 złotych (36.200 złotych i 8170 Euro), tj. popełnienie czynów z art. 286 § 1 k.k.

Oskarżeni z tych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Łączna kwota wyłudzonych przez nich pieniędzy objęta zarzutami aktu oskarżenia wyniosła 143.000 złotych.

Wykrycie sprawców i skierowanie przeciwko nim aktu oskarżenia było możliwe dzięki ostrożności męża jednej z pokrzywdzonych kobiet. Po wyłudzeniu pieniędzy od tej pokrzywdzonej, oskarżeni telefonicznie usiłowali także wyłudzić pieniądze od jej męża, o czym wymieniony mężczyzna zawiadomił niezwłocznie Policję. Policjanci szybko ustalili samochód, którym poruszali się sprawcy, a to doprowadziło do wykrycia grupy przestępczej. Oskarżeni pochodzą z Legnicy i okolicy. Jak ustalono w toku śledztwa, spotykali się i dzielili pieniądze pochodzące z tych oszustw w mieszkaniu położonym w Legnicy, należącym do matki jednego z członków grupy przestępczej.

Kobieta ta jest szóstą oskarżoną w tej sprawie o posiadanie, ujawnionych podczas przeprowadzonego w tym śledztwie przeszukania, metamfetaminy i marihuany, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Trzy osoby z grupy przestępczej prokurator oskarżył także o posiadanie narkotyków w postaci: amfetaminy, metamfetaminy i marihuany.

Czworo oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych, a wobec piątego prokurator zastosował dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Nadal poszukiwany jest mężczyzna kierujący tą grupą przestępczą o pseudonimie „Kajtek”, co do którego materiały śledztwa wyłączono do odrębnego prowadzenia.

Za każde z przestępstw oszustwa grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności powyżej 6 miesięcy do lat 12, za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a za posiadanie narkotyków kara pozbawienia wolności do lat 3.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.