PR 3 Ds 142.2019

Akt oskarżenia przeciwko sprawcom posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków

Prokuratura Rejonowa w Głogowie zakończyła śledztwo i w miesiącu grudniu 2019 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 9-ciu osobom o przestępstwa z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz inne. Prokurator zarzucił tym osobom popełnienie łącznie 32 przestępstw. Zdarzenia te miały miejsce w latach 2016-2019 w Głogowie.

Najpoważniejsze zarzuty ciążą na Arturze P., którego prokurator oskarżył o udzielanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zarówno małoletnim jak i osobom dorosłym znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających w postaci: metamfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2,285 kg i środków odurzających w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 1,320 kg, amfetaminy i tabletek MDMA oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości wyżej wymienionych środków odurzających i substancji psychotropowych przez systematyczne nabywanie ich od nieustalonych osób w celu dalszej odsprzedaży przez różne osoby i dokonywanie tej odsprzedaży, tj. o czyn z art. 56 ust.3 i art. 59 ust. 1 i 2 i art. 58 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i inne oraz o posiadanie w swoim miejscu zamieszkania w Głogowie marihuany i metamfetaminy. Drugą osobę - Klaudię W. prokurator oskarżył o popełnienie przestępstwa udzielania narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu wspólnie i w porozumieniu z Arturem P.

Kolejne 7 osób objętych niniejszym śledztwem zostało oskarżonych o różne przestępstwa z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a w tym: o udzielanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej narkotyków osobom małoletnim i dorosłym, tj. o czyny z art. 59 ust. 1 i 2 ww. Ustawy, o posiadanie znacznej ilości narkotyków, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ww. Ustawy, o posiadanie narkotyków, tj. o czyny z art. 62 ust. 1 ww. Ustawy oraz udzielanie pomocnictwa Arturowi P. do wprowadzania do obrotu narkotyków, tj. o czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 ust. 3 i art. 59 ust. 1 i 2  ww. Ustawy.

Jak ustalono w toku śledztwa, 53-letni oskarżony Artur P., jak i inni oskarżeni w tej sprawie, uczynili sobie z zarzucanych im przestępstw stałe źródło dochodu. Prokurator zarzuca Arturowi P., że z popełnienia przestępstw narkotykowych objętych niniejszym aktem oskarżenia osiągnął korzyść majątkową w kwocie około 380.000 złotych. Jest on osobą bezrobotną. Wśród oskarżonych są osoby, które nabywały od niego środki odurzające i substancje psychotropowe do dalszej ich odsprzedaży oraz osoby, które posiadały nabyte od niego narkotyki. Oskarżone są zarówno kobiety jak i mężczyźni, a w tym: bezrobotni, studenci i licealistka.

Prokurator oskarżył w niniejszym postępowaniu Artura P. także o posiadanie broni palnej i amunicji, tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k., a ponadto Artura P. i Paulinę H. o dokonanie wspólnie i w porozumieniu uszkodzenia 12-tu samochodów zaparkowanych w różnych miejscach w Głogowie przez oddanie do nich strzałów z wiatrówki, tj. popełnienia czynów z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. Do zdarzeń tych doszło w grudniu 2018 roku. Łącznie prokurator zarzuca Arturowi P. popełnienie 15-tu przestępstw. Od zatrzymania Artura P. do niniejszej sprawy w dniu 6 lutego 2019 roku, jest on tymczasowo aresztowany. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, które w świetle wielu innych zgromadzonych dowodów są całkowicie niewiarygodne.

Oprócz przestępstw narkotykowych prokurator oskarżył dwie osoby o utrudnianie postępowania karnego, tj. o popełnienie czynu z art. 239 § 1 k.k. oraz dwie kolejne osoby o składanie fałszywych zeznań i fałszywe oskarżenie, tj. o popełnienie czynów z art. 233 § 1 k.k. i art. 234 § 1 k.k.

Wszystkim oskarżonym, a w tym zwłaszcza Arturowi P., grożą za zarzucane im przestępstwa surowe kary pozbawienia wolności.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy