PR 3 Ds 129.2019

Mężczyzna oskarżony o przywłaszczenie 500 kilogramów granulatu srebra o wartości ponad jeden milion złotych odpowie przed Sądem

Prokuratura Rejonowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi M. zarzucając wymienionemu przywłaszczenie w maju 2014 roku w Legnicy powierzonego mu na przechowanie przez przedstawicieli belgijskiego podmiotu gospodarczego mienia wielkiej wartości w postaci granulatu srebra o wadze 500 kg i wartości 1.021.569,00 złotych tj. popełnienie czynu z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, Mariusz M. prowadził od 2005 roku w Legnicy działalność gospodarczą, w ramach której zajmował się hurtowym obrotem metalami i rudami metali. Spółka prawa belgijskiego, która występuje jako pokrzywdzony w niniejszej sprawie, również prowadziła działalność w zakresie obrotu metalami. W miesiącu maju 2014 roku pokrzywdzona belgijska Spółka zakupiła od podmiotów gospodarczych z Zielonej Góry oraz Wrocławia łącznie 1000 kg srebra, które pochodziło w całości z zakupu od oskarżonego Mariusza M. Z uwagi na fakt, że srebro nabyte przez belgijską Spółkę znajdowało się fizycznie w posiadaniu oskarżonego, to w oparciu o dyspozycję przekazu, Mariusz M. miał je wydać bezpośrednio pokrzywdzonemu. W dniu 8 maja 2014 roku przedstawiciel pokrzywdzonej Spółki stawił się w magazynie oskarżonego położonym w Legnicy w celu odebrania srebra. Wcześniej oskarżony otrzymał w całości zapłatę za 1000 kg srebra w formie granulatu i sztabek. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności, ze względu na późną porę, ustalono, że srebro to zostanie przechowane do następnego dnia rano w sejfie w magazynie oskarżonego. Kiedy następnego dnia rano przedstawiciel pokrzywdzonej Spółki stawił się po odbiór kruszcu, oskarżony wydał mu tylko połowę przechowywanego srebra w ilości 500 kg, tłumacząc, że nieznane mu osoby wcześniej zabrały drugą część tego srebra w ilości 500 kg. Liczne zgromadzone w toku śledztwa dowody potwierdziły, że Mariusz M. przywłaszczył to mienie. Dodatkowo w celu ukrycia przywłaszczenia powierzonego kruszcu srebra o wadze 500 kg i wartości ponad jeden milion złotych, oskarżony poświadczył nieprawdę w wystawionej na tę okoliczność z datą 30 kwietnia 2014 roku fakturze sprzedaży tego towaru  kontrahentowi pokrzywdzonej belgijskiej Spółki, która to sprzedaż nie miała miejsca. W tym zakresie prokurator oskarżył Mariusza M. o popełnienie drugiego przestępstwa z art. 271 § 1 i 3 k.k.

Ponadto niniejszym aktem oskarżenia objętych jest także sześć innych przestępstw, o popełnienie których prokurator  oskarżył przed Sądem Mariusza M., takich jak: pięć czynów z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości polegających na niezłożeniu za lata 2011 do 2015 sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących działalności prowadzonej przez oskarżonego i innego udziałowca w tym okresie spółki recyklingowej z o.o. z/s w Legnicy, w której oskarżony ten pełnił funkcję członka zarządu oraz przestępstwo polegające na niewykonaniu prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zobowiązującego Mariusza M. jako pracodawcę do wypłaty pracownikowi prowadzonego kolejnego przedsiębiorstwa świadczenia w kwocie 10.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę związaną z wypadkiem przy pracy, tj. popełnienie czynu z art. 218 § 3 k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mariusz M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Był on już wcześniej karany za przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości.

Za zarzucane oskarżonemu przywłaszczenie powierzonego mienia wielkiej wartości grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności, za poświadczenie nieprawdy w celu osiągniecia korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, za niewykonanie prawomocnego wyroku sądu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy