PR 2 Ds.598.2020

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim śledztwo
 w  związku z ujawnieniem    w dniu 14 października 2020 roku w położonej w Chojnowie hali magazynowej  nielegalnej wytwórni wyrobów tytoniowych. Podczas oględzin miejsca zdarzenia, a tym owej hali oraz samochodu ciężarowego, ujawniono  susz tytoniowy o łącznej  wadze ponad 18 ton oraz 1,8 tony krajanki tytoniowej, a także 440 kg pyłu jako pozostałości po cięciu tytoniu. Zabezpieczono maszyny i  urządzenia służące do  produkcji wyrobów tytoniowych. Na miejscu przestępstwa zatrzymano  czterech mężczyzn. Nastąpiło to w trakcie dokonywanego przez nich  wyładunku z samochodu ciężarowego przywiezionych  liści tytoniu.

Jak wynika z poczynionych w śledztwie wyliczeń, sprawcy narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 10 milionów złotych.

Trzem zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty popełnienia  wspólnie i w porozumieniu przestępstw :

- uchylania  się od opodatkowania suszu tytoniowego i tytoniu do palenia oraz  narażenia  w ten sposób Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego
stanowiącego wielką wartość tj. czynu z art.54 ust.1 k.k.s. przy zast. art.38§2 pkt.1 k.k.s.

- wytwarzania  wyrobów tytoniowych   znacznej wartości bez wymaganego wpisu do rejestru  tj. czynu z art. 12a ust.2  Ustawy z dnia 2 marca 2001 roku

o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych .

Czwartemu mężczyźnie prokurator przedstawił zarzut sprowadzenia na terytorium Polski  wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego nieoznaczonego  znakami akcyzy , bez uiszczenia należnego podatku akcyzowego w kwocie stanowiącej wielką wartość tj. czynu z art. 63§2 k.k.s. przy zast.art.38§2 pkt.1 k.k.s.

Wobec trzech podejrzanych prokurator skierował wnioski do Sądu Rejonowego w Złotoryi o ich  tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił te wnioski i w dniu 16 października 2020 roku zastosował wobec wszystkich trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie  na okres  trzech miesięcy.

Wobec czwartego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze
w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Śledztwo jest w toku.

 

Lidia Tkaczyszyn-rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.