PO V Ds 45/14

Akt oskarżenia przeciwko pracownikom naukowym i innym osobom o  oszustwa  oraz inne przestępstwa popełnione  podczas realizacji naukowych  projektów badawczych na szkodę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  oraz Narodowego Centrum Nauki w Krakowie

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji prasowych w tej sprawie podajemy,  że w dniu 20  grudnia 2017 roku Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował do Sądu Okręgowego  w Krakowie  akt oskarżenia przeciwko  dziesięciu osobom  zarzucając im popełnienie wielu przestępstw przeciwko mieniu  oraz przeciwko dokumentom podczas realizacji pięciu  grantów naukowych.

Wśród oskarżonych są dwaj profesorowie jednej z krakowskich wyższych uczelni: Tadeusz S. i Piotr Ł., którzy działali wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie z trzecią osobą, wówczas z uczelni wrocławskiej, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia. Oskarżony Tadeusz S. był kierownikiem trzech spośród pięciu naukowych projektów badawczych realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a oskarżony Piotr Ł. był kierownikiem dwóch grantów. Proceder wyprowadzania środków finansowych z puli przeznaczonej na realizację grantu polegał na tym, że osoby wskazane między innymi przez  Tadeusza S. i  Piotra Ł. (doktoranci, członkowie rodzin, znajomi) podpisywali umowy zlecenia na wykonanie dzieł o danym tytule, po czym w określonym umowa momencie dostawali środki finansowe w określonych kwotach, na swoje konto. Następnie pracownicy i rodzina zwracali te pieniądze oskarżonym. Zlecone tym osobom prace nie zostały w ogóle wykonane, te same opracowania wykorzystywano w kolejnych grantach  lub wykorzystywano własne, wcześniejsze opracowania naukowe. Tadeusz S. i Piotr Ł. jako kierownicy grantów maskowali faktyczny brak wykonania dzieł poświadczając nieprawdę w raportach końcowych rozliczających granty. Sztuczne zawyżanie liczby potencjalnych wykonawców pozwalało występować o większe kwoty finansowania .

Oskarżonym: Tadeuszowi S. i Piotrowi Ł. prokurator zarzucił po pięć przestępstw doprowadzenia AGH w Krakowie i Narodowego Centrum Nauki w Krakowie  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości podczas realizacji wymienionych projektów badawczych oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentacji z rozliczenia tych projektów, a także w odniesieniu do części z tych czynów niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień polegające na tym, że będąc kierownikami poszczególnych projektów badawczych dopuścili do nieprawidłowego rozdysponowania środków finansowych, tj. o czyny z art. 231 § 2  k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.  w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i 3 k.k.  oraz inne, z których uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Osiem kolejnych osób prokurator oskarżył o  udzielenie pomocnictwa Tadeuszowi S. i Piotrowi L. do dokonania opisanych wyżej oszustw, tj. o czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i inne .

Łączna kwota wyłudzonych w latach 2001 do 2015  przestępstwami  tych oskarżonych  środków pieniężnych przeznaczonych na realizację w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie naukowych projektów badawczych wynosi 2.270.163,00 złotych

Za przestępstwo  oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości grozi oskarżonym  kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, a jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, Sąd może wymierzyć karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, czyli do 15 lat pozbawienia wolności. Za pomocnictwo do przestępstwa oszustwa grozi oskarżonym kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.