PO II Ds 2.2019

Legnica 29.01.2019r.

PO II Ds. 2.2019

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z publikacjami medialnymi informującymi o tym, że Prokuratura Okręgowa w Legnicy „nie jest zainteresowana” badaniem nieprawidłowości przy przeprowadzaniu przetargów w jednej ze spółek kapitałowych KGHM S.A. Prokurator Okręgowy w Legnicy uprzejmie informuje, że publikacje te nie są zgodne z rzeczywistością i stanowią dowolną interpretację udzielonej w dniu 28.01.2019r przez rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Legnicy informacji, iż takie postępowanie w chwili udzielania informacji się nie toczy, a Prokuratura w chwili zapytania dysponuje jedynie artykułem prasowym.

Jak zasadnie zauważył autor publikacji, do Prokuratury Okręgowej w Legnicy nie wpłynęło zawiadomienie o popełnionych przestępstwach, jak i inne materiały związane z nieprawidłowościami opisywanymi przez „Gazetę Wyborczą” w dniu 28 stycznia 2019r. w artykule pt. „Miedziana Protekcja”. W dniu publikacji Prokuratura nie dysponowała żadnymi dodatkowymi informacjami poza tymi, które podano w materiale prasowym. Publikacja ta została poddana analizie jeszcze w dniu wczorajszym. W jej wyniku Prokurator zdecydował o przeprowadzeniu czynności sprawdzających w trybie art. 307 k.p.k.  w zakresie czynu z art. 296  par 1 i 3 kk i innych, mających na celu weryfikację upublicznionych informacji, w szczególności poprzez sięgnięcie do materiałów źródłowych, m.in. wyników audytu przeprowadzanego przez Spółkę. Dopiero przeprowadzenie tych czynności pozwoli na ustalenie czy w sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co jest niezbędną przesłanką do wszczęcia śledztwa.

Wyrażam głębokie przekonanie, że mylne informacje zawarte w dniu dzisiejszym w artykule „Afera w KGHM – c.d” wynikają z nieznajomości przepisów i procedur jakimi winna kierować się Prokuratura w trakcie wykonywanych czynności, a nie ze złej woli. Zadaniem Prokuratury w każdej sprawie, także niniejszym postępowaniu, jest zgromadzenie pełnego materiał dowodowego w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy bez względu na status społeczny czy majątkowy osób mogących mieć związek z potencjalnymi nieprawidłowościami. Czynności te winny być jednak przeprowadzane w określonym trybie oraz formie ze względu na konieczność przestrzegania praworządności w celu zgromadzenia rzetelnego i niepodważalnego materiału dowodowego.

Zbigniew Harasimiuk