PO II Ds 21.2019

Kolejny członek zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów tymczasowo aresztowany

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu prasowego z dnia 9 września 2019 roku o tymczasowym aresztowaniu 10-ciu podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych w miejscowości pod Głogowem, podajemy kolejne ustalenia w niniejszej sprawie .

Śledztwo to zostało przejęte do prowadzenia przez Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

W dniu 15 października 2019 roku została zatrzymana jedenasta osoba, której prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw karno-skarbowych związanych z nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi oraz bez oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, tj. czynu z art. 258 § 1 k.k.

- wytwarzania w celu wprowadzenia do obrotu, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyrobów tytoniowych wielkiej wartości w postaci papierosów i krajanki tytoniowej z podrobionym znakiem towarowym oraz wbrew przepisom Ustawy o podatku akcyzowym i uszczuplenia w ten sposób należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 15 milionów złotych, tj. czynu z art. 69 § 1 k.k.s. i art. 305 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej i art. 12a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i innych.

Podejrzany Paweł F. to mieszkaniec jednej ze wsi w Powiecie Legnickim. Jego rola w przestępczym procederze polegała miedzy innymi na wynajęciu hali przemysłowej, w której umieszczono linię do nielegalnej produkcji papierosów i opłacaniu tego wynajmu. Czynił to pod pozorem prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego w dniu 16 października 2019 roku prokurator skierował wobec tego podejrzanego wniosek do Sądu Rejonowego w Legnicy o jego tymczasowe aresztowanie.

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 roku Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował podejrzanego Pawła F. na okres trzech miesięcy.

Śledztwo jest w toku. Ma ono charakter rozwojowy.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy