PO II Ds 14.2017

Była pracownica banku oskarżona o przywłaszczenie pieniędzy klientów

Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował w dniu 27 listopada 2017 roku do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Klaudynie Ł. zarzucając wymienionej przywłaszczenie w okresie od maja 2011 roku do lipca 2016 roku środków pieniężnych powierzonych bankowi znajdującemu się w Polkowicach przez jego klientów w ramach lokat terminowych oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.001.951,08 złotych stanowiącej mienie znacznej wartości tj. o czyn z art. 284 par.2 k.k. w zw. z art. 294 § l k.k. i inne.

Klaudyna Ł. w okresie od 2009 roku do 26 lipca 2016 roku zatrudniona była w jednym z banków w oddziale w Polkowicach jako starszy doradca klienta Pracując na tym stanowisku była osobą uprawnioną do sporządzania dokumentacji bankowej, a ponadto miała dostęp do kont bankowych i lokat pieniężnych klientów tego banku oraz ich wzorów podpisów. Jak ustalono w toku śledztwa, oskarżona zamykała terminowe lokaty bankowe założone przez klientów banku bez ich wiedzy i zgody, po czym po przelaniu pieniędzy z lokat na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy klientów , wypłacała te pieniądze, przeznaczając je na swoje potrzeby .Oskarżona podrabiała podpisy klientów na dokumentach potwierdzających zerwanie lokaty oraz wypłatę pieniędzy, a nadto w celu ukrycia procederu czasowo otwierała fikcyjne lokaty na dane tych klientów banku i dokonywała fikcyjnych operacji wpłat i wypłat. Przestępczy proceder Klaudyny Ł. został ujawniony po złożeniu reklamacji przez klientów banku, którzy zaprzeczyli, aby mieli dokonać likwidacji lokat oraz wypłaty zgromadzonych tam środków pieniężnych, w następstwie czego bank przeprowadził postępowania reklamacyjne .Do chwili obecnej w następstwie uznania reklamacji bank wypłacił pokrzywdzonym klientom łączną kwotę 977.514,65 złotych. Toczy się jeszcze postępowanie reklamacyjne dotyczące jednego klienta.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Klaudyna Ł. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. W niniejszej sprawie występuje 15 pokrzywdzonych osób fizycznych oraz instytucja bankowa.

Za zarzucane oskarżonej przestępstwo przywłaszczenia powierzonego mienia znacznej wartości grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.