PO I Ds 49.2016.S

Oskarżony przez prokuratora adwokat odpowie przed Sądem za przywłaszczanie pieniędzy swoich klientów

Po przeprowadzeniu śledztwa w miesiącu grudniu 2018 roku Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Zbigniewowi Ś. zarzucając mu popełnienie jedenastu przestępstw przywłaszczenia powierzonych pieniędzy swoich klientów, a w tym kwot stanowiących mienie znacznej wartości  tj. czynów z art. 284 § 2 k.k. oraz z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. Ponadto prokurator zarzuca Zbigniewowi Ś .popełnienie wspólnie i w porozumieniu z żoną Ewą K.-Ś. przestępstwa oszustwa w związku z uzyskaniem od podmiotu gospodarczego z Krakowa pożyczki obrotowo-inwestycyjnej stanowiącej mienie znacznej wartości, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Zarzuty te obejmują okres lat 2014-2016. Oskarżony Zbigniew Ś prowadził w tym czasie kancelarię adwokacką w Legnicy.

Jak ustalono w toku śledztwa, Zbigniew Ś. jako pełnomocnik procesowy stron w postępowaniach sądowych oraz przed towarzystwami ubezpieczeniowymi prowadzonych  o odszkodowania z tytułu: śmierci osób bliskich, szkód majątkowych, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i rent w oparciu o udzielone mu przez pokrzywdzonych pełnomocnictwa uzyskiwał te odszkodowania z firm ubezpieczeniowych na podstawie wyroków sądowych i ugód, które wpływały na rachunek bankowy prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej. Wysokość tych odszkodowań wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Podstawą do wypłaty odszkodowań na rachunek bankowy kancelarii adwokackiej oskarżonego były treści udzielonych mu przez pokrzywdzonych pełnomocnictw oraz pisma oskarżonego polecające przekazanie pieniędzy na wskazane konto bankowe prowadzonej przez siebie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Wszelka korespondencja od ubezpieczyciela do pokrzywdzonych  kierowana była na adres  wymienionej kancelarii. Tym samym pokrzywdzeni pozbawieni byli możliwości zapoznania się  z informacjami dotyczącymi dat i kwot wypłacanych na ich rzecz pieniędzy. Ta sytuacja pozwalała na zatajanie przez Zbigniewa Ś. przed pokrzywdzonymi przelewu kwot odszkodowań na jego rachunek bankowy oraz swobodne dysponowanie uzyskanymi środkami. Pokrzywdzeni o dokonanych w ten sposób wypłatach dowiadywali się interweniując po dłuższym okresie oczekiwania na odszkodowanie. Po ujawnieniu tego faktu nie mogli nawiązać kontaktu ze Zbigniewem Ś. ,ale nie byli w stanie uzyskać swoich pieniędzy. Kiedy pokrzywdzeni zdołali już  skontaktować się z oskarżonym, to przekazywał im nieprawdziwe informacje, że odszkodowania nie zostały wypłacone. Pieniądze pokrzywdzonych, które wpływały na konto tego oskarżonego z firm ubezpieczeniowych, wbrew woli i świadomości osób pokrzywdzonych oskarżony włączał do swojego majątku poprzez przelewanie tych środków na inne konta bankowe lub ich wypłaty. Wysokość szkody wyrządzonej przez Zbigniewa Ś. dwunastu osobom  pokrzywdzonym opisanym wyżej przestępczym procederem wyniosła  łącznie około 1.900.000,00 złotych.

Prokurator oskarżył także Zbigniewa Ś. i Ewę K.-Ś. o przestępstwo oszustwa  polegającego na tym, że ubiegając się o przyznanie dla kancelarii adwokackiej adwokata  Zbigniewa Ś. pożyczki obrotowo-inwestycyjnej na organizację centrum konferencyjno-prawnego  doprowadził firmę pożyczkową z Krakowa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 400.000,00 złotych  z tytułu udzielonej pożyczki  przez wprowadzenie pożyczkodawcy w błąd co do faktycznego przeznaczenia kwoty pożyczki jak i swojej sytuacji finansowej. Rola w tym przestępstwie drugiej oskarżonej Ewy K.-Ś. polegała na tym, że składając swoje podpisy pod wnioskiem i załącznikiem potwierdziła podane przez męża nieprawdziwe dane dotyczące osiąganych przez niego dochodów. Kwotę pożyczki oskarżony Zbigniew Ś. przeznaczył na inne cele niż organizacja centrum konferencyjno-prawnego.

Zbigniew Ś. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów oraz odmówił składania wyjaśnień.

Ewa K.-Ś. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.

Spośród zarzucanych oskarżonym przestępstw przywłaszczenie powierzonego mienia znacznej wartości oraz oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości  zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.Wobec oskarżonego Zbigniewa Ś., który nadużył przy popełnieniu zarzucanych mu przestępstw zawodu adwokata , Sąd może orzec zakaz wykonywania zawodu adwokata na okres  od roku do lat 15.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy